speaker-photo

Ông Trần Đăng Hòa

COO, Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Phần Mềm FPT