speaker-photo

Ông Bùi Hữu Toàn

Chủ tịch Hội đồng trường - Học Viện Ngân Hàng