8:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

8:30

PHÁT BIỂU KHAI MẠC & CHÀO MỪNG

09:15

Báo cáo đề dẫn: Từ dữ liệu đến tự động hóa - các trụ cột của hành trình chuyển đổi số

Ông Phan Thanh Đức, Trưởng khoa, Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng

09:35

Chuyển đổi số hệ thống ngân hàng và Kiến nghị chính sách

Ông Lê Xuân Nghĩa, Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng, Cố vấn Kinh tế cho các đời Thủ tướng Việt Nam và Lào

10:00

Từ chiến lược đến thực thi - Hành trình ứng dụng Tự động hóa tại BIDV

Trần Thanh Xuân, Phó giám đốc Trung tâm Ngân hàng số, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

10:25

Xu hướng nổi bật trong Chuyển đổi số tại Việt Nam

Ông Trần Đăng Hòa, Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software)

10:50

Tọa đàm: "Từ Dữ liệu tới Tự động hóa"

ĐIỀU PHỐI:
Ông Phan Thanh Đức, Trưởng Khoa, Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học Viện Ngân Hàng

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông Lê Xuân Nghĩa, Cố vấn Kinh tế, Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng
Ông Đỗ Danh Thanh, Phó Tổng Giám đốc, Deloitte Việt Nam
Trần Thanh Xuân, Phó giám đốc Trung tâm Ngân hàng số, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ông Trần Đăng Hòa, Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software)
Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch, DAMA Vietnam

11:30

KẾT THÚC PHIÊN SÁNG

13:30

Chia sẻ dữ liệu nhằm mở rộng Kho dữ liệu cho ngành Tài chính, Ngân hàng ở Việt Nam

Chu Thị Hồng Hải, Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng

13:55

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thực tiễn

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch DAMA Việt Nam

14:20

Dân chủ hoá dữ liệu - thúc đẩy phát triển văn hoá dữ liệu trong DN

Ông Trần Hồng Thắng, Giám đốc Dữ liệu, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

14:45

Tiệc trà

15:00

Xây dựng Hệ sinh thái tự động hóa - Tối ưu trải nghiệm nhân viên ngành ngân hàng

Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc phát triển kinh doanh, akaBot (FPT Software)

15:25

Ứng dụng nền tảng akaBot trong nâng cao mức độ hài lòng của người học: Thực tiễn triển khai tại một số cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

Ông Chu Văn Huy, Phó Trưởng khoa, Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học Viện Ngân Hàng

15:50

Hyperautomation trong kỷ nguyên liên minh Người và Bot

Ông Trần Quang Tín, Giám đốc Phát triển kinh doanh thị trường toàn cầu, akaBot (FPT Software) 

16:15

PHÁT BIỂU TỔNG KẾT SỰ KIỆN

16:30

KẾT THÚC SỰ KIỆN