speaker-photo

Ông Nguyễn Quốc Hùng

Tổng thư ký, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam