speaker-photo

Ông Trần Hồng Thắng

Giám đốc dữ liệu Vietinbank