1. Ông Phan Thanh Đức, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng

2. Ông Lê Xuân Nghĩa – Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng

3. Bà Trần Thanh Xuân – Phó giám đốc Trung tâm Ngân hàng số, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

4. Ông Trần Đăng Hoà – Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phần Mềm FPT

5. Bà Chu Thị Hồng Hải – Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng

6. Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ tịch DAMA Việt Nam 

7. Ông Trần Hồng Thắng – Giám đốc dữ liệu Ngân hàng Vietinbank.

8. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Giám đốc phát triển kinh doanh, akaBot (FPT Software)

9. Ông Chu Văn Huy, Phó Trưởng Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng

10. Ông Trần Quang Tín – Giám đốc Phát triển kinh doanh thị trường toàn cầu, akaBot (FPT Software)